Zeppa&Fantomen_Zeppa&The Phantom

titel of this art work is: Letter From Diana

Denna tavlan har en speciell plats i min historia
This painting has a special place in my history

I guess in this case – it’s me who’s Diana!

Jag antar att i det här fallet – är det jag som är Diana!

Inbjudnings bilden till utställningen “The Eagle Has Landed” där denna tavlan var navet.

… he has entered a new spirit of the times, there is a gender development.

Letter From Diana – 1997

size: 300 x 300 cm

triptyk/tre delar

medium: acryl på duk

Mölndals Museum – fantomen klubben på besök

MÅLNINGEN har stannat i min ateljé i alla år, förutom en vistelse på några månader på Mölndals museum, för ca 6-7 år sedan. Vid ett tillfälle höll jag ett föredrag för Sveriges fantomen klubb, ett antal herrar, som befann sig spå bokmässan, hade hört talas om tavlan, hörde av sig till Mölndals museum, de bad om ett litet föredrag av konstnären… kunde jag ju inte motstå… samtidigt lite “odd” att berätta att jag fått en baby med fantomen för en grupp herrar… underliga situationer man kan hamna i, men jag tror att de hade kul!. De ville så gärna höra om denna tavlas tillkomst och varför!

Phantom baby-Armstrong


THE PAINTING has stayed in my studio for all the years, except for a stay of a few months at Mölndal’s museum, about 6-7 years ago. On one occasion I gave a lecture for the Swedish Phantom Club, a number of gentlemen, who were at the book fair, had heard about the painting, heard from Mölndal’s museum, they asked for a small lecture by the artist and that I could not resist … at the same time a little “odd” to tell that I had a baby with the phantom for a group of gentlemen … strange situations you can end up in, but I think they had fun !. They really wanted to hear about the origins of this painting and why!


close ups – närbilder


NÅGRA detalj bilder ur tavlan:

SOME detail pictures from the board:

Tavlan med ett par andra verk blev också omtalat i medier lite här och var.

The painting with a couple of other works was also mentioned in the media a bit here and there.

Posted In