findings at YouTube – 79 – Perth – Australia

I found myself on YouTube… 44 years back in time!

film 2 24 min

Swedish

1979 – Jag åkte till Paris med endast en 100-lapp i fickan! Jag hade hittat/skapat en mecenat – trodde jag!

Genom min resa till Paris, kan man säga att jag hittade min vilja – eller kanske det var min vilja som hittade hittade mig! Min vilja visade sig för mig och jag blev medveten om en fantastisk kraft inombords. Sen är det ju så att viljan tog mig inte dit jag ville… den tog mig på en helt annan väg. Förmodligen så speglade min vilja en verklighet som jag måste se, för att ta mig vidare.

Viljan är klok, den visar jaget vägen… och vägen är allt annat än rak!

1979 – I went to Paris with only a 100 note in my pocket! I had found/created a patron – I thought!

Through my trip to Paris – 79 – you could say I found my will – or maybe it was my will that found found me! My will appeared to me and I became aware of an amazing power within. THEN it’s the case that the will didn’t take me where I wanted… it took me on a completely different path. Probably my will reflected a reality that I have to face, to move on.

The will is wise, it shows the self the way… and the way is anything but straight!

Jag hade inga finskor så jag fick – av den kvinnan som hade hand om alla “missarna” – dessa skor att bära till balen. Skorna bars av dem när de visade upp sig i baddräkten.

I didn’t have nice shoes, so I was given – by the woman who took care of all the “misses” – these shoes to wear to the ball. The shoes were worn by them when they showed up in the bathing suit.

This event, this trip symbolizes – for me – the freedom to move independently – to have no mental barriers, to possess a strong will – to move without fear in this world even though it looks absolutely impossible!

.To be in one’s core – to live the core – to do the core!

Swedish

Denna händelse, denna resa symboliserar- för mig – friheten att röra sig självständigt – att inte ha några mentala hinder, att ha en stark vilja – att röra sig utan rädsla i denna värld – trots att det ser helt omöjligt ut!

Att vara i sin kärna – att leva sin kärna – att göra sin kärna!

This is a work that was created after my return – a kind of reflection – on the adventures, the meetings, the energies. I had encountered the will to succeed in myself, but also the reluctance to compromise my values.

titel: Whom am I – oil on canvas –

https://cutt.ly/PwukxfOe

Yves Corbassière – Wikipedia –

http://www.maitrecorbassiere.com

Jag tycker att bilden nedan ger min medresenär lite CULT

I think the picture below gives my fellow traveler some CULT

😉

ung Corbassiere i sin ateljé – besökare och förmodligen modell – Ingrid Bergman

young Corbassiere in his studio – visitor and probably model – Ingrid Bergman

Yves Corbassière, peintre abstrait de l’espace, est mort à 94 ans

JURY MEMBERS – some more – they all belong to another era